Vzhledem k tomu, že jsem nabyl dojmu, že není v zájmu některých členů výboru tohoto společenství transparentně a jednoduše informovat vlastníky o dění v SVJ, o výběrových řízeních, nabídkách na výběrová řízení, účetních výstupech společenství atd., jsem se rozhodl na vlastní náklady provozovat tyto stránky protože mi na ekonomickém provozu našeho domu záleží tak jako věřím, že i Vám.

Budu požadovat po Výboru SVJ veškeré informace které jsou vlastníkům povinni na požádání bezodkladně poskytovat a věřím, že je obdržím abych je tady mohl zveřejňovat.